การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ของครูอาทิมา คำนวณทรัพย์

วันที่ 24 มกราคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ของนางสาวอาทิมา คำนวณทรัพย์ ณ ห้องดนตรี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน