พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวบังอร อนุโลม นำคณะครูและ บุคลากร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือวันปิยมหาราช โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรมดังนี้ 1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 57 รูป เวลา 07.00 น. ณ วัดจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2. พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เวลา 09.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน