รณรงค์เรื่องการป้องกันลูกน้ำยุงลาย

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ท่านรองนายกประยูร ปัญญาวิลาวรรณ ท่านรองนายกอุทิศ บุญรวม พร้อมคณะองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลปางหมู มาให้ความรู้และรณรงค์เรื่องการป้องกันลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งมอบทรายอะเบต และโลชั่นกันยุงแบบไร้สารเคมีให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมพ่นหมอกควันกำจัดยุง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน