ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะครู บุคลากรและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณถนนขุนลุมพระพาส และบริเวณแม่น้ำร่องสอน สวนสาธารณะเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน