กิจกรรมวงกลมการทำกังหันลม

วันที่ 23 เมษายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมทักษะการดำรงชีวิต การทำกังหันลม ให้กับนักเรียนที่มารับบริการ