กิจกรรมถวายราชสดุดีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมีนางสาวเสาวลักษณ์ คำลาพิศ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมยืนถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ หลังจากนั้นประธานในพิธีเปิดกรวยธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมเพรียงกันร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากเสร็จพิธีฯ มีการร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา นักเรียนและคณะครูได้ร่วมใจกันทำความดีกิจกรรม 5 ส. ในการเก็บขยะและใบไม้ บริเวณหน้าอาคารเรียน