พิธีมอบคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 แก่โรงเรียนเรียนร่วม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต2 โดยมี นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชี้แจงกระบวนการดำเนินการในการขอรับคูปองการศึกษา ณ.ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)