โครงการการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการมีส่วนร่วมครู หมอและผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการมีส่วนร่วมครู หมอและผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสนทนาถึงแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนพิการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน