ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา

📢 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา
📢 รับสมัครระหว่างวันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
📢 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน