การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของนางสาวจันทร์ทิพย์ คงจรัสแสง นางสาวฉันทนา เดชไพรพนา และนางสาวจันทร์สุดา ทวิชากรสีทอง ณ ห้องดนตรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน