คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางมาศึกษาดูงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับท่านสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง พร้อมคณะที่ได้มาศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน