ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่
“หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”

วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้นางจันทนา ถามา พร้อมคณะครู ร่วมโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อนำบริการของรัฐไปสู่ประชาชนยังหมู่บ้าน ตำบล พื้นที่ห่างไกล ทรุกันดาร และหมู่บ้านพื้นที่โดยรอบพื้นที่ดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง โดยเดือนสิงหาคม 2562 ณ โบสถ์คริสต์จักรบ้านฟาน ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน