ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงาน “เปิดประตูสู่โอกาสทางการศึกษา”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นางสาวปนัดดา จันทวงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงาน “เปิดประตูสู่โอกาสทางการศึกษา” และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานภาคี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน