กิจกรรมสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโส ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2562

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกิจกรรมสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโส ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2562 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของภาคเหนือ และยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู ความร่วมมือ ความสามัคคี ในกลุ่มฯ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนทั่วไป