ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านแม่ละนา

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครู บุคลากร ร่วมโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อนำบริการของรัฐไปสู่ประชาชนยังหมู่บ้าน ตำบล พื้นที่ห่างไกล ทรุกันดาร และหมู่บ้านพื้นที่โดยรอบพื้นที่ดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง โดยเดือนมีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่ละนา หมู่ 1 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน