โครงการมอบถุงยังชีพในสถานการณ์โรคระบาดรุนแรง (COVID - 19) แก่เด็กพิการ ศกศ.มส.นักเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองและขุนยวม

วันที่ 18 -19 มิถุนายน 2563 คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้าน ติดตามพัฒนาการและมอบถุงยังชีพ นักเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองและขุนยวม ตามโครงการมอบถุงยังชีพในสถานการณ์โรคระบาดรุนแรง (COVID – 19) แก่เด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน