โครงการตรวจสุขภาพเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายพรชัย คะนองศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและดูแลสุขภาพเด็กพิการ โดยมีแพทย์และพยาบาลมาตรวจสุขภาพเด็กพิการตามฐานต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็นฐาน 6 ฐาน ดังนี้ ฐานที่ 1 จุดคัดกรองและชั่งน้ำหนักส่วนสูง ฐานที่ 2 ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ฐานที่ 3 ประเมินสุขภาพจิต ฐานที่ 4 ประเมินร่างกาย ฐานที่ 5 ประเมินสายตา และ ฐานที่ 6 พบแพทย์วินิจฉัย ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน