ผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณคุณธัญญา อ้อยบำรุง พร้อมครอบครัว ที่ได้มาเลี้ยงขนมคัพเค้ก เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุขตลอดไปด้วยเถิด

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดนิทรรศการ OPEN HOUSE to Digital Cpmmmunity : เปิดบ้านวิชาการสู่ลานดิจิตอล

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวภคินี แดงปะละ หัวหน้าบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดนิทรรศการ OPEN HOUSE to Digital Cpmmmunity : เปิดบ้านวิชาการสู่ลานดิจิตอล ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน