ผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณคุณธัญญา อ้อยบำรุง พร้อมครอบครัว ที่ได้มาเลี้ยงขนมคัพเค้ก เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุขตลอดไปด้วยเถิด