ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครู และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประชุมประจำเดือนมิถุนายน เพื่อทบทวนภาระงานของแต่ละบุคคล และการปฎิบัติงานประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน