เดินขบวนทอดผ้าป่ามหากุศล ณ บริเวณรอบเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้ร่วมเดินขบวนทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสบทบทุนสนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม พัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กพิการ พร้อมทั้งรับมอบต้นผ้าป่าตามร้านค้าและโรงแรม ณ บริเวณรอบเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ขออนุโมทนา ขอบคุณผู้ใจดี มีจิตศรัทธาที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพในงานผ้าป่ามหากุศล ในครั้งนี้ด้วยค่ะ