คณะนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติการสอน และผลงานทางวิชาการของผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ

วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติการสอน และผลงานทางวิชาการของผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พ.ศ.2561 หน่วยฝึกอบรมที่ 6 โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน