โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ มาศึกษาเรียนรู้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร่องพืช รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ พร้อมคณะครู บุคลากรโรงเรียน ได้มาศึกษาเรียนรู้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน