มอบคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่2 เขต2

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่2 แก่โรงเรียนเรียนร่วม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต2 ณ.ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21