กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ คำลาพิศ นำคณะครูและ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมทำบุญตักบาตร เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระสงฆ์จำนวน 89 รูป 2.พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน จำกัด 3.พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน จำกัด