ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะครูและ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรมดังนี้
1) พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 88 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดจองคำพระอารามหลวง ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
2) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน จำกัด จ.แม่ฮ่องสอน
3) ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน จำกัด
จ.แม่ฮ่องสอน