คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรดำเนินการอบรมให้ความรู้
ในพื้นที่พักพิงผู้ลี้ภัยจากการสู้รบบ้านในสอย

องค์การเยสุอิตสงเคราะห์ผู้ลี้ภัย ประเทศไทย (JRS) ได้เชิญคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรดำเนินการอบรมให้ความรู้ในเรื่องเด็กที่มีความต้องการพิเศษ แก่ชาวกะเหรี่ยงแดง ผู้ที่ทำงานกับเด็กในโรงเรียน และผู้ที่ดูแลอยู่ที่บ้าน ในระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ พื้นที่พักพิงผู้ลี้ภัยจากการสู้รบบ้านในสอย