ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคู่มือมาตรฐานการศึกษา

วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคู่มือมาตรฐานการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน