การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2562

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครูการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน