อบรมโครงการประชุมทบทวนแผนการอพยพในสถานการณ์อัคคีภัย ปี 2563

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการอบรม “โครงการประชุมทบทวนแผนการอพยพในสถานการณ์อัคคีภัย” ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน