ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2562

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2562 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน