ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดประดับผ้า ตกแต่ง สถานที่ในการจัดทำพิธีบวงสรวงเทพยดาในการจัดสร้างพระพุทธสุริยเมตตรัย
และพระนเรศวรมหาราช ณ วัดพระธาตุปางหมู

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นำคณะครู และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันประดับผ้า ตกแต่ง สถานที่ในการจัดทำพิธีบวงสรวงเทพยดาในการจัดสร้างพระพุทธสุริยเมตตรัย และพระนเรศวรมหาราช ณ วัดพระธาตุปางหมู