ร่วมเปิดงาน "เปิดเมิงไต" ประจำปี 2562

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเปิดงาน “เปิดเมิงไต” ประจำปี 2562 ณ ลานวัฒนธรรม อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน