ประชุมฝ่ายบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 ภาคเรียนที่ 2

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา13.00น. นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมฝ่ายบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 ภาคเรียนที่ 2 โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน