ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา- น้ำตกผาเสื่อ

วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครู และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ ถ้ำปลา (อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา- น้ำตกผาเสื่อ) ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน