ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ เพื่อชี้แจ้งข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน