ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร /วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 1. เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 2. เวลา 08.00 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชการสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีและถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 3.กิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน