ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประชุมประจำเดือนตุลาคม เพื่อแจ้งตารางการอบรม การประชุม การปฎิบัติงาน ของแต่ละบุคคล การขยายผลการอบรมที่ผ่านมา และแนะนำบุคลากรใหม่
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน