ผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณมูลนิธิธัมมคีรี แม่ฮ่องสอน ที่ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบของอุปโภคบริโภค และมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุขตลอดไปด้วยเถิด