ผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณชุดปฎิบัติการบินทหารบก ฉก.ร.17 นำโดยพันโทยงยุทธ แสวงทอง ที่ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนและคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุขตลอดไปด้วยเถิด