กิจกรรมตามแนววอลดอร์ฟ เรื่อง วันสงกรานต์

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมตามแนววอลดอร์ฟ เรื่องรดน้ำดำหัวคุณครู โดยคณะครูและนักเรียนที่มารับบริการช่วยกันร้อยพวงมาลัยดอกมะลิ เพื่อใช้ในกิจกรรมวันนี้ หลังจากนั้นได้ให้นักเรียนทำน้ำแข็งใสรับประทานกัน