ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครู และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประชุมประจำเดือนสิงหาคม เพื่อแจ้งตารางการอบรม การประชุม ทบทวนภาระงาน การปฎิบัติงาน ของแต่ละบุคคล และการรายงานการอบรมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน