โครงการมอบถุงยังชีพ แก่เด็กพิการ ศกศ.มส. นักเรียนอำเภอปางมะผ้า

วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2563 นางสาวเสาวลักษณ์ คำลาพิศ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้าน ติดตามพัฒนาการและมอบถุงยังชีพ นักเรียนในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า ตามโครงการมอบถุงยังชีพในสถานการณ์โรคระบาดรุนแรง (COVID – 19) แก่เด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน