โครงการมอบถุงยังชีพ แก่เด็กพิการ ศกศ.มส. นักเรียนอำเภอปาย

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางสาวเสาวลักษณ์ คำลาพิศ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้าน ติดตามพัฒนาการและมอบถุงยังชีพ นักเรียนในพื้นที่อำเภอปาย ตามโครงการมอบถุงยังชีพในสถานการณ์โรคระบาดรุนแรง (COVID – 19) แก่เด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน