กิจกรรมแลกของขวัญ สร้างความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 2 มกราคม 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษา-พิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมแลกของขวัญ สร้างความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการส่งความสุขให้กับผู้อื่นผ่านการมอบของขวัญ ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น และเป็นการปลูกจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้ และการแบ่งปันซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม