อบรมเชิงปฎิบัติการ “หลักสูตรผู้ให้บริการสอนเสริมและคัดกรอง"

วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2562 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนร่วมด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “หลักสูตรผู้ให้บริการสอนเสริมและผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”โดยมี ผู้อำนวยการปนัดดา จันทวงศ์ พร้อมด้วยทีมวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้มีคณะครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนโดยมีนายภาคภูมิ กีฬาแปง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด งาน