ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เรื่องอนุมัติคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ว่าด้วยเรื่องอนุมัติคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน