ประชุมประจำเดือนเมษายน 2562

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครู และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประชุมประจำเดือนเมษายน เพื่อทบทวนภาระงาน การส่งงานประจำปี 2561 และขยายผลการอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน