ผู้ใหญ่ใจดี

คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบไอศกรีม ขนม ผลไม้และบริจาคเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน จาก พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ปาณิกบุตร ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 พร้อมคณะ ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ขอขอบพระคุณ พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ปาณิกบุตร ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 พร้อมคณะ เป็นอย่างสูง เราจะนำไปมอบให้เด็กๆ ทุกคน เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาต่อไป