ผู้ใหญ่ใจดี

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ ร้านปางหมู บาร์เบอร์ ที่มาตัดผมให้กับนักเรียนชาย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุข กิจการงานรุ่งเรืองและประสบผลสำเร็จ